2023 FAHRİ YETERLİLİK SINAVI DUYURUSU

FAHRİ GÖREVLİ YETERLİK SINAVI DUYURUSU

Fransa’daki DİTİB camilerinde yürütülen din eğitimi hizmetlerinde fahri olarak görev alabilecek olanların tespiti amacıyla 2023 Ocak ayında Paris DİTİB Merkezimizde Fahri Görevli Yeterlik Sınavı yapılacaktır. (Başvurular 17.01.2023 tarihinde son bulacaktır).

 

 • Başvuru işlemleri
 1. Adaylarda ilahiyat önlisans, imam-hatip lisesi, Kur’an kursu gibi herhangi bir örgün veya yaygın eğitim programından mezun olma şartı aranmamakla birlikte, bunlardan birinden mezun olmak sıralı olarak tercih sebebidir (ilahiyat fakültesi mezunları muaftır).
 2. Adayların 18 yaş üstü olmaları gerekmektedir.
 3. Sınav, “Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi” kategorisinde yapılacaktır.
 4. Sınavda başarılı olan adayların “Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi” olarak DİTİB camilerinde hafta sonu ve okul tatil dönemlerinde yürütülen Kur’an Kursu faaliyetlerine destek olması beklenmektedir.
 5. Sınava başvurmak isteyen adaylar 11 – 17 Ocak tarihleri arasında Başvururularını aşağıdaki bağlantıdan yapabileceklerdir.

 

 • Sınav konuları

Fahri Kur’an Kursu Öğreticiliği yeterliği aşağıdaki şekilde ölçülür:

  1. Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma becerisi (%25),
  2. Ezber durumu (%25),
  3. Öğretme deneyimi ve pedagojik formasyonu (%25),
  4. Temel dinî bilgiler (itikat, ibadet, ahlak ve siyer bilgisi) (%25).

 

 • Sınavla ilgili diğer hususlar
 1. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve kendilerine başarılı olduğu alanla ilgili yeterlik belgesi verilecektir.
 2. Başvuru sayısına göre sınav yazılı ve/veya sözlü yapılabilecektir.
 3. Sınav, belirlenen tarihlerde yapılacaktır. Adayların sınava gireceği gün ve saat daha sonra kendilerine bildirilecektir.
 4. Yeterlik belgeleri Fransa’daki DİTİB dernekleri için geçerlidir.
 5. Yeterlik belgelerinin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 3 yıldır. Fahri Görevli Belgesi bulunup süresi geçerli olanların sınava girmesine gerek yoktur.
 6. Halen camilerde görev yapan ancak henüz yeterlik belgesi olmayanlar da sınava katılacaklardır.
 7. Sınav, adayın yeterliğini ölçme amacını taşır. Adayın sınavda başarılı olması herhangi bir camide mutlaka istihdam edileceği anlamına gelmez. Görevlendirmeler dernekler tarafından ihtiyaca göre yapılacaktır.
 8. Sınavda başarılı olmuş adaylar Fransa DİTİB tarafından belirlenecek yer ve zamanlarda hizmet içi eğitime alınabilecektir.
 • Yeterlik kriterleri
  1. Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur,
  2. Tecvit kurallarını bilir ve uygular,
  3. Maharic-i hurufu bilir ve uygular,
  4. Kur’an-ı Kerim’in temel kavramlarını bilir,
  5. Yasin, Mülk, Nebe sureleri, Bakara suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr suresi 20-24. ayetlerini ve Duha suresinden Nas suresine kadar olan sureleri ezbere okur,
  6. Namaz içerisinde okunan duaları ezbere okur,
  7. Ezbere bildiği dua ve surelerin manalarını bilir,
  8. Tefsir, hadis, ilmihal, fıkıh, İslam tarihi ile ilgili temel eserlerden yararlanmasını bilir,
  9. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili temel dini kavramların anlamlarını bilir ve açıklar,
  10. Temel dini bilgileri, günün ihtiyaç ve şartlarıyla ilişkilendirerek açıklar,
  11. İtikadi ve ameli mezhepleri bilir ve mezhep görüşlerini analiz eder,
  12. Bölgesindeki farklı inançları ana hatlarıyla bilir ve açıklar,
  13. Çocuk, ergen ve yetişkinlerin gelişim ve öğrenme özelliklerini bilir,
  14. Eğitim ve öğretimde uygun araç, gereç ve materyalleri kullanır.

 

Başvuru Linki: https://forms.gle/KUjMDD1PU7kKNbuL9