Camilerimiz açılıyor

51

Covid-19 dolayısıyla camilerimizde uyulması gereken kurallar: