Camilerimiz açılıyor

119

Covid-19 dolayısıyla camilerimizde uyulması gereken kurallar: