DİTİB Paris Akademi’nin yeni dönem seminerleri başlıyor

DİTİB Paris Akademi’nin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı programı Ekim ayında başlıyor.

DİTİB Paris’in öncülüğünde ve rehberliğinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin kültür ve medeniyet dünyamıza dair birikimlerine katkı sunmayı amaçlayan bu programda geçtiğmiz yıl Tarih, İslami İlimler ve Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere sosyal bilimler alanında 25 ilmî seminer düzenlenmişti.

Paris DİTİB Başkanı Prof. Dr. İbrahim IŞITAN’ın açılış programıyla başlayan eğitim dönemi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mefail Hızlı’nın Osmanlı’da Medrese Eğitimi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. İshak Özgel’in Kur’an ve Tefekkür, Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı’nın 2021’in Ardından İslam Dünyası, Yazar-Çevirmen Arafat Deniz’in Türkçe ve Farsçanın Kültürel Dil Coğrafyası, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Alican’ın Tarihin Dönem Noktası’nda Bir İslam Hanedanı: Selçıklular, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Enbiya Yıldırım’ın Müslümanların Dünyaya Sunduğu Aile Fotoğrafı, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Hüseyin Gökalp’in Avdupa’da İslam’ın Tarihi: Endülüs, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek’in Helal Yaşam İlkeleri, İbn Haldun Üniversitesi’nden Dr. Fatih Çalışır’ın Köprülü Vezir Ailesi ve İcraatları, Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mahmut Kelpetin’in Hz. Ömer, Doç. Dr. Hesna Haral’ın Osmanlı Minyatüründe Peygamber Hikayelerinin Kadın İmgeleri, Marmara Üniversitesi’nden Nail Okuyucu’nun İslam Hukuk Sisteminin Oluşumu ve Mezhep İmamlarımız, Muş Alparslan Üniversitesi’nden Dr. Murat Alanoğlu’nun İstanbul’un Fethi ve Dünya Tarihindeki Yeri ve Selçuk Üniversitesi’nden Dr. Cemal Kalkan’ın Fıkıh ve Faizsiz Bankacılık seminerleri ile devam etti.

DİTİB Paris Akademi yeni eğitim-öğretim döneminde de ilmî seminerlere aynı şevkle devam edecek. Bu dönem seminerlere ek olarak DİTİB Paris Akademi bünyesinde Fransızca işlenecek olan 10 haftalık Initiation à l´Islam, La Psychologie soufie ve Langue Arabe dersleri de öğrencilerimizin dikkatine sunulacak.