Evreux Derneğinde toplantı

Evreux DİTİB Derneğimizde 10 Şubat 2018 Cumartesi günü 15 üye derneğimizin katılımı ile bir toplantı yapılmıştır. Görevine yeni başlayan Paris Din Hizmetleri Ataşesi Hüseyin Avni BÖGE ve Fransa DİTİB Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantıda Derneklerin talepleri dinlenmiş, Cami eksenli Din Hizmetleri ile hafta sonları verilen Din Eğitimi Dersleri üzerinde durulmuştur. Geçici Din Görevlileri hakkında da görüş alış verişinde bulunulmuştur.