FAHRİ GÖREVLİ EĞİTİM PROGRAMI (ONLİNE) BAŞVURU İLANI

FAHRİ GÖREVLİ EĞİTİM PROGRAMI (ONLİNE)

Belirli düzeyde dini eğitim almış kişilerin Fahri Görevli olarak yetiştirilmesi amacı ile Paris
DİTİB tarafından ilk defa 2022 yılından itibaren 4 dönemden oluşan bir eğitim programı
başlatılmıştır. Zoom Programı Üzerinden Çevrimiçi Canlı olarak düzenlenecek programa için
başvurular 22 Şubat-03 Mart 2022 tarihleri arasında Google Form aracılığı ile alınacaktır. Program ile katılımcılara İlahiyat Önlisans poragramı formatında eğitim verilecek olup başta Kur’an-ı Kerim’i okuma, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme ve bu bilgilerin öğretilmesi noktasında rehberlik sağlanması amaçlanmaktadır. Program hakkında detaylı bilgilere ekteki rehberden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI
1. Fransa vatandaşlığı veya burada sürekli oturum iznine sahip olmak,
2. Yeterli derecede Fransızca bilmek,
3. En az lise mezunu olmak, (Bu seviyenin altındaki mezunların başvurusu komisyonca
görüşülecektir.)

EĞİTİM SÜRECİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
Derslere devam zorunludur. Günlük yoklama alınacaktır.
Her dönem sonunda her bir dersten yazılı ya da mülakat sınavı yapılacaktır.
Katılımcıların bulundukları şehirlerdeki Derneklerimizin camilerinde / Kur’an Kurslarında bulunan görevlimizin gözetiminde staj/uygulama yapmaları istenecektir.
Bu programın tüm dönemlerine katılan ve derslerde başarılı olanlara Paris Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından “Fahri Görevli Belgesi” verilecektir.
Not: Programa başvurup devam etmeyenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın ayrılanlar
tekrar bu program katılma hakkını kaybedeceklerdir.

Tarih:
Başvurular (Online): 21 Şubat-03 Mart 2022
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Açıklanması: 04 Mart 2022
Eğitimin Başlaması: 05 Mart 2022
Sınavlar: (Yazılı / Mülakat Her Dönem Sonu)

Başvuru Adresi: https://forms.gle/Z8ampHt6ryordHFZ8

Eğitim Programı:  Fahri Görevli Eğitim Programı 2022