FAHRİ GÖREVLİ YETERLİLİK SINAVI-2021

FAHRİ GÖREVLİ YETERLİLİK SINAVI DUYURUSU

Paris DİTİB’e bağlı dernek camilerinde yürütülen din ve eğitim hizmetlerinde fahri olarak görev alabilecek olanların tespiti amacıyla 28-29 Aralık 2021 tarihlerinde  “Fahri Görevli Yeterlilik Sınavı” yapılacaktır.

Başvuru işlemleri ve sınava ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru işlemleri
 1. Adaylarda ilahiyat fakültesi, ilahiyat ön lisans, imam-hatip lisesi, Kur’an kursu gibi herhangi bir örgün veya yaygın eğitim programından mezun olma şartı aranmamakla birlikte, bunlardan birinden mezun olmak sıralı olarak tercih sebebidir.
 2. Sınav, “Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi” kategorisinde yapılacaktır.
 3. Sınav yazılı veya sözlü olarak 28 Aralık 2021 tarihinde Paris DİTİB Merkezinde, 29 Aralık 2021 günü ise Nantes Türk Kültür Derneğinde yapılacak olup adaylar sınav merkezlerinden kendilerine en yakın merkezi tercih edebileceklerdir.
 4. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 17 Kasım – 17 Aralık 2021tarihleri arasında Ek-1 başvuru formunu ve en son mezun olduğu okula ait mezuniyet belgesinin fotokopisini posta yoluyla ya da şahsen 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet adresinde bulunan Paris DİTİB çalışma ofisine ulaştıracaklardır. Başvuruya ilişkin bilgiler aynı zamanda ditibparis.fr adresinde yer alan sınav başvuru linki üzerinden online ortamda da doldurulacak (Gerekli başvuru linki bu sayfanın en altında mevcuttur) ve internet üzerinden de gönderilecektir. Her iki işlemin de yapılması sınava katılım için zorunludur.
 5. Başvuru tarihinden sonra gönderilen belgeler dikkate alınmayacaktır.
 • Sınav konuları

Fahri Kur’an Kursu Öğreticiliği yeterliliği aşağıdaki şekilde ölçülür:

 1. Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma becerisi (% 25),
 2. Ezber durumu (% 25),
 3. Öğretme deneyimi ve pedagojik formasyonu (% 25),
 4. Temel dinî bilgiler İtikat, ibadet, ahlak ve siyer bilgisi (%25)
 • Sınavla ilgili diğer hususlar
 1. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve kendilerine başarılı olduğu alanla ilgili yeterlik belgesi verilecektir.
 2. Başvuru sayısına göre sınav yazılı ve/veya sözlü yapılabilecektir.
 3. Sınav saati 21.12.2021 tarihinde Paris DİTİB internet sitesi üzerinden ayrıca açıklanacaktır.
 4. Sınavların gerçekleşeceği adresler;

Sınav Merkezi 1 – Paris DİTİB, 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet

Sınav Merkezi 2 – Nantes Türk Kültür Derneği, 21 Bis Boulevard Batonnier Cholet 44100 Nantes

5. Yeterlilik belgeleri sadece Paris DİTİB çalışma bölgesi içinde geçerlidir.

 1. Yeterlilik belgelerinin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
 2. Halen camilerde fahri olarak görev yapan ancak henüz yeterlik belgesi olmayanlar da sınava katılacaklardır.
 3. Sınav adayın yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Bu sebeple adayın sınavda başarılı olması herhangi bir camide mutlaka istihdam edileceği anlamına gelmez. Görevlendirmeler derneklerimiz tarafından ihtiyaca göre yapılacaktır.
 4. Yeterlilik belgesi olmayanların camilerde görev yapmasına müsaade edilmeyecektir.
 5. Sınavda başarılı olmuş adaylar Paris DİTİB’çe belirlenecek yer ve zamanlarda hizmet içi eğitime alınabilecektir.
 • Yeterlilik kriterleri

Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun bir şekilde okur.

Buna ilişkin yeterlilik kriterleri aşağıda sıralanmıştır:

 1. Tecvit kurallarını bilir ve uygular.
 2. Maharic-i hurufu bilir ve uygular.
 3. Kur’an’ı Kerim’in temel kavramlarını bilir.
 4. Yasin, Mülk, Neb’e sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetlerini ve Duha suresinden Nas suresine kadar olan sureleri ezbere okur.
 5. Namaz içerisinde okunan duaları ezbere okur.
 6. Ezbere bildiği sure ve duaların manalarını bilir.
 7. Tefsir, Hadis, İlmihal, Fıkıh, İslam Tarihi ve Kültürü ile ilgili temel eserlerden yararlanır.
 8. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili temel dini kavramların anlamlarını bilir ve açıklar.
 9. Peygamber’in (s.a.v.) hayatını, söz, tutum ve davranışlarını ayrıntılarıyla bilir ve açıklar.
 10. Temel dinî bilgileri, günün ihtiyaç ve şartlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
 11. İtikadî ve amelî mezhepleri bilir ve mezhep görüşlerini analiz eder.
 12. Bölgesindeki farklı inançları ve sosyal meseleleri ana hatlarıyla bilir ve açıklar.
 13. Çocuk, ergen ve yetişkinlerin gelişim ve öğrenme özelliklerini bilir.
 14. Eğitim ve öğretimde uygun araç, gereç ve materyalleri kullanır.
 • Kaynak Eserler

Kur’an-ı Kerim

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (DİB Yayınları)
Tecvid (DİB Yayınları-TDV)
İlmihal I. ve II. Ciltler Komisyon (TDV Yayınları)

İslam İlmihali (DİB Yayınları)

Fetvalar-Din İşleri Yüksek Kurulu (DİB Yayınları)

Dini Danışma ve Rehberlik-Prof. Dr. Suat CEBECİ (DİB Yayınları)
Zekatla İlgili Sıkça Sorulanlar
Oruçla İlgili Sıkça Sorulanlar

 • İrtibat Bilgileri

e-mail              : ditib@ditibparis.fr

Tel                   : 01 43 62 16 16

Adres               : Paris DİTİB

58 Rue Lenine 93170 Bagnolet

Başvuru İçin Tıklayınız:

1-Ek-1 Sınav Başvuru Formu 2021 (Bu form doldurulup, en son mezun olunan okul mezuniyet belgesinin fotokopisi ile birlikte Paris DİTİB merkezine postayla gönderilecektir.)

2-Bilgileri Posta ile DİTİB Paris’e gönderdikten sonra Online olarak gönderilmesi gereken formu girmek için bağlantıya tıklayınız: https://forms.gle/W3WKyfAKW1Y3jo748

Tüm adaylara başarılar dileriz.