Salı 26 Eylül 2023

Union Turco-Islamique d'Affaires Religieuses à Paris

Kur’an Kursu Öğrenci Takip Sistemine Hoş Geldiniz

[xcrud]
$prefix = “8Juq93_”;
$xcrud_tablo = ‘ditib_kuran_kursu_takip’;

$xcrud = Xcrud::get_instance();
$xcrud->table($xcrud_tablo);

//aktif kullanici kim
$user = wp_get_current_user();
//$display_name = get_userdata($user->ID)->display_name;

if (current_user_can(‘administrator’) || current_user_can(‘editor’) || current_user_can(‘user_editor’)) {

$xcrud->columns(‘ID,user_ID,Din Görevlisi,kurs_tarihi,ogrenci_sayisi,islem_zamani,Gecikme Süresi’);
$xcrud->fields(‘user_ID,kurs_tarihi,islem_zamani,ogrenci_sayisi’);
$xcrud->pass_var(‘user_ID’, $user->ID, ‘create’);

} else if (current_user_can(‘din_gorevlisi’)) {

$xcrud->columns(‘ID,Din Görevlisi,kurs_tarihi,ogrenci_sayisi,Gecikme Süresi’);
$xcrud->fields(‘kurs_tarihi,ogrenci_sayisi’);

$xcrud->pass_var(‘islem_zamani’, date(‘Y-m-d H:i:s’), ‘create’);
$xcrud->pass_var(‘user_ID’, $user->ID, ‘create’);
$xcrud->unset_edit();
$xcrud->unset_remove();

} else {
exit;
}
//din görevlileri
$xcrud->subselect(‘Din Görevlisi’,’SELECT display_name FROM ‘.$prefix.’users WHERE ID={user_ID}’); // other table

//gecikme suresini hesapla
$xcrud->subselect(‘Gecikme Süresi’,’SELECT DATEDIFF({islem_zamani},{kurs_tarihi})’);

//2 gunden gec girilmis kayitlari renklendir
$xcrud->highlight_row(‘Gecikme Süresi’, ‘>=’, 2, ‘#8DED79’);
$xcrud->highlight_row(‘Gecikme Süresi’, ‘>’, 3, ‘yellow’);
$xcrud->highlight_row(‘Gecikme Süresi’, ‘>’, 6, ‘#db5353’);
$xcrud->remove_confirm(true);

//Kolonlarin yeni isimleri
$xcrud->label(‘user_ID’,’User ID’);
$xcrud->label(‘kurs_tarihi’,’Kurs Tarihi’);
$xcrud->label(‘ogrenci_sayisi’,’Öğrenci Sayısı’);
$xcrud->label(‘islem_zamani’,’İşlem Zamanı’);

$xcrud->order_by(‘kurs_tarihi’,’desc’);

//sutun numaralarını gosterme
$xcrud->unset_numbers();
//class_alias
$xcrud->column_class(‘user_ID,ID,count’, ‘align-center’);

$xcrud->benchmark(true);
$xcrud->validation_required(‘kurs_tarihi’);
$xcrud->validation_required(‘ogrenci_sayisi’);

echo $xcrud->render();

[/xcrud]

[vc_btn title=”2 gün gecikmiş kayıt girişi” color=”success”]
[vc_btn title=”4 gün gecikmiş kayıt girişi” color=”warning”]
[vc_btn title=”7 gün gecikmiş kayıt girişi” color=”danger”]