AMAÇ VE HEDEFLER / BUTS ET OBJECTIFS

HAKKIMIZDA

Fransa DİTİB 1986 yılında Fransa Müslümanlarının manevi ve dini ihtiyaçlarını giderme amacıyla kurulmuş bir dernektir. DİTİB, Türkiye’den Fransa’ya göç etmiş işçilerin öncülüğünde faaliyet göstermiş, daima Fransa’daki Müslüman topluma hizmet etmeye çalışmıştır. Zamanla aileleri büyüyen ve Fransa’da kalan işçilerin sayısı çoğaldıkça dernek sayısı da çoğalmıştır. Nitekim 250 dernekle beraber çalışıyoruz. Bu dernekler fiili ve hukuki olarak bağımsızdır.

Bugün Fransa’nın asli birer parçası haline gelen Müslüman toplumun her bir ferdi, manevi ve dini ihtiyaçları için DİTİB merkezlerimizin kapısını çalabilir. İhtisaslaşmış din görevlileri ile topluma dini bilgi verme konularında yardımcı olan DİTİB, sosyal faaliyetleriyle de tanınıyor.

 

QUI SOMMES-NOUS ?

DITIB France est une association créée en 1986 pour répondre aux besoins spirituels et religieux des musulmans en France. DITIB, qui a œuvré grâce aux travailleurs qui ont émigré de Turquie en France, a toujours essayé de servir la communauté musulmane en France. Au fur et à mesure que le nombre de travailleurs dont la famille grandissait et restait en France a augmenté avec le temps, le nombre d’associations a également vu son nombre croître. En effet, nous travaillons avec 250 associations qui sont de facto et juridiquement indépendantes.

Chaque individu de la communauté musulmane, devenue aujourd’hui une partie essentielle de la France, peut frapper à la porte de nos centres DITIB pour nourrir ses besoins spirituels et religieux. DITIB, qui apporte son soutien à la société dans le domaine du culte grâce à ses responsables religieux compétents, est également connue pour ses activités sociales.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

VIZYON

DİTİB çoğulcu, hür ve demokratik sistemi, farklı dinlere ve kültürlere mensup kişilerin bir arada uyum içinde yaşamalarının teminatı olarak görür. Dünya barışına, insan haklarına ve sosyal dayanışmaya duyarlıdır. Dinî ve kültürel farklılıkları daha iyi bir dünya için bir zenginlik olarak görür. DİTİB ırkçılığın, hoşgörüsüzlüğün, İslamofobinin ve ayrımcılığın her çeşidine karşıdır. Fransa ve Avrupa Birliği yasalarını, Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesini kabul etmeyi ve onlara titizlikle uymayı temel ilke olarak benimser ve hiçbir şekilde politik faaliyetlerde bulunmaz.

MISYON

DİTİB; İslam’a ilgi duyanlara, Fransa’da yaşayan Türk toplumuna ve diğer Müslümanlara İslam dini ile ilgili konularda yardım eder, onları bilgilendirir, onlara rehberlik eder. Müslümanlara ibadet, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler için gerekli mekânları, araç ve gereçleri temin etmelerinde yardımcı olur.  Fransa’da vefat etmiş Müslümanların cenazelerinin memleketlerine gönderilişinde ve defin işlemlerinde üyelerine yardımcı olur. Derneklerin üyeleri arasında kaynaşmayı geliştiren geleneksel bayramlar, dinî kutlamalar, kültürel ve sportif faaliyetler gibi ortak faaliyetlerin gerçekleşmesine yardımcı olur.

 

BUTS ET OBJECTIFS

VISION

DITIB considère le système pluraliste, libre et démocratique comme une garantie de vivre-ensemble en harmonie pour les personnes appartenant à des religions et cultures différentes. Il est sensible à la paix mondiale, aux droits de l’homme et à la solidarité sociale. Il considère les différences religieuses et culturelles comme une richesse pour un monde meilleur. DITIB se positionne contre tous les types de racisme, d’intolérance, d’islamophobie et de discrimination. Il adopte les lois de la France et de l’Union européenne, de la Déclaration internationale des droits de l’homme, les acceptent strictement comme principe de base et ne se livre à aucune activité politique.

MISSION

DITIB aide, informe et guide les personnes qui s’intéressent à l’islam, les personnes appartenant à la communauté turque vivant en France et les autres musulmans sur les questions liées à la religion musulmane. Il aide les musulmans à avoir des lieux, des outils et des équipements nécessaires pour l’exercice du culte, de l’éducation ainsi que des activités sociales et culturelles. Il assiste ses membres dans le transport des corps de musulmans décédés en France dans leur patrie et apporte son soutien dans les procédures d’enterrement. Il aide à la réalisation d’activités communes telles que les fêtes traditionnelles, les fêtes religieuses, les activités culturelles et sportives qui favorisent la cohésion entre les membres des associations.