HEDİYEM KİTAP OLSUN KAMPANYASI

 

HEDİYEM KİTAP OLSUN

İslam, okumaya, ilme ve ilim öğretene büyük önem vermiştir. Okumak, insanın hayata bakış açısını zenginleştirmenin yegâne yoludur. İlk emri “Oku” olan kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, “Oku! Senin Rabb’in en cömert olandır” (Alak,3) buyurmuştur.

Paris DİTİB; bilginin, öğrenmenin, okumanın kaynağı olan kitabı daha çok kitleye ulaştırmak ve her bireyin kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla “Hediyem Kitap Olsun” projesini başlatmıştır.

PROJENİN AMACI

“Hediyem Kitap Olsun Projesi”, kitaba erişim imkanı olmayan bireyler ve dünyanın muhtelif coğrafyaları için, kişinin bilgi birikimini arttırma ve okuma alışkanlığını sağlamaktan hareketle kitapların bağışçıların nakdi yardımları yoluyla hediye edilmesini amaçlamaktadır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

“Hediyem Kitap Olsun Projesi” Türkiye’de ve dünyanın muhtelif bölgelerinde; okullarda eğitim gören öğrencilere, üniversitelere, Kur’an Kurslarına, ihtiyacı olan kütüphanelere, gençlik ve kültür merkezlerine, cezaevlerine, İslam ile yeni tanışan ve bilinçlenmek isteyen bireylere, araştırmacılara, STK’lara, Kurum ve Kuruluşlar ile her yaşta bireye okuma bilinci ve alışkanlığı sağlamak üzere ihtiyaç sahibi bireylere ulaşmayı hedeflemektedir.

BAĞIŞ TÜRLERİ

FRANSIZCA YAYIN BAĞIŞI

İNGİLİZCE YAYIN BAĞIŞI

TÜRKÇE KİTAPLIĞI BAĞIŞI

KUR’AN-I KERİM BAĞIŞI

DİĞER BASILI ESER BAĞIŞI

BAĞIŞ KATEGORİLERİ

1 Kitap Bedeli 10 Euro olarak belirlenmiştir.

1-Online Sistemle Bağış

www.ditibparis.fr web sitemizden online bağış sayfamıza girerek Hediyem Kitap Olsun Projesi kapsamında kredi kartıyla bağış yapılabilmektedir.

2- DİTİB Merkezine veya DİTİB Derneklerimize Müracaat Ederek Bağış

Paris DİTİB Merkezimize ve DİTİB Derneklerine gidilerek Hediyem Kitap Olsun Projesi için makbuz karşılığı bağışta bulunulabilecektir.

3-Banka Yoluyla Bağış

HESAP SAHİBİ Paris Din Hizmetleri Ataşeliği
IBAN DE26502345000251240006
BIC KTAGDEFFXXX
AÇIKLAMA Hediyem Kitap Olsun