Mevlana Celaleddin Rumi

Mevlana Celaleddin Rumi

1207’de Belh’de doğan ve 17 Aralık 1273’te Konya’da vefat eden Rumi, tasavvufu derinden etkileyen bir Müslüman alim olan İranlı bir şairdir.

Eserlerinin çoğunu Farsça yazmıştır. Şiirleri birçok dile çevrilmiş ve birçok ilim adamı onun yazıları hakkında araştırmalar ve şerhler yapmıştır. Mesnevi Konya’da yazılmıştır ve Fars dilinin en büyük şiirlerinden biri olarak kabul edilir. Yaşamı boyunca yoğun bir manevi hal içerisinde yaşayan Mevlana, Müslümanlar kadar Hıristiyanlar ve Yahudileri sık sık ziyaret etmiştir.

Mevlâna ilahiyat, Arap edebiyatı ve dinî ilimleri okuduktan sonra Konya’daki camilerde vaaz vermiş ve tasavvufu derinden etkilemiştir. 1273’te Konya’da vefat etmiştir.

Mevlâna’nın yedi öğüdü:

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

Hoşgörülükte deniz gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.