Ramazan ayı ve Sorumluluklarımız

Ramazan ayı ve sorumluluklarımız

Ramazan, rahmet ve bereketin ya­şandığı bir medeniyetin adıdır. Ramazan bir medeniyettir; her yıl yenilenen kar­deşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın sembolü bir medeniyet.

Allah Resulü (s.a.s.) bu medeni­yeti şöyle izah eder: “Ramazan ayı size bereketiyle geldi, Allah o ayda sizi zengin kılar, bundan dolayı size rahmet indirir, ha­taları yok eder, o ayda duaları kabul eder. Allah Teâlâ sizin (ra­mazan ayındaki ibadet ve hayır konusunda) birbirinizle yarış etmenize bakar ve melekleri­ne karşı sizinle övünür. O hâlde iyilik ve hayırdan yana Allah Teâlâ’ya kendinizi gösterin. Ra­mazan ayında Allah’ın rahme­tinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.” (Heysemî, Mecmeu’z-zevâid, III, 344)

Ramazan, insanlığa rahmet, ai­leye berekettir

Ramazan ayı top­lumsal beraberliğe fırsatlar su­nar. İftar sofralarımızdan hayır paketlerimize, bayramlıkları­mızdan fitrelere farklı imkân­lara kapı aralanır. Peygamber Efendimiz “Bir oruçluya iftar veren, o kişinin sevabı kadar se­vap elde eder. Oruçlunun seva­bından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizî, Savm, 82) buyururken kapılardan birine işaret etmek­tedir.

Yoksula ihsan ve ikramları ulaştırmak, yaşlıya kol kanat olmak, yetimin yüzünü güldür­mek, toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmak için ramazan ayı bir fırsattır.

Bugün dünyanın yaşadığı salgından ülkemizin de etki­lendiği gerçeğini göz önünde bulundurmak zorundayız. Do­layısıyla ramazanda da sosyal mesafe kuralını uygulamalı­yız.

Ramazan, disip­linli çalışma sistemi ka­zandırır

Ailede ramazanın hayra, iyilik­lere, iradeyi sağlamlaştırmaya, ahiret hazırlığına bir niyet oldu­ğu öğretilir. İnsanlar ramazan için niyetin sadece açlık ve bedensel hazlardan uzak kalmak olmadı­ğını öğrenecektir. Uzun süren küslüklere son verildiğini ailelerimizde göreceğiz. İşte bu kazanımlar, insanlarla güzel geçinmeye, eylemlerimizde Allah’ın razı olduklarına yönelmeye vesile olarak ahiret istikametini de çizecektir.

Ramazan ayında oruçla başla­yan bir disiplin ve planlama gi­rer aile hayatımıza. Bütün ev hal­kı artık aynı saatte sofradadır. Ramazan, günü planlayan Allah’ın işleri­mizi, derslerimizi, oyun saatleri­mizi de bir plan ve ölçü içerisin­de yapmamızı istediğini öğretir.

Ramazan, irade terbiye­si öğretir

İnsanın oruçla yaşadığı açlık ve susuzluk ona haramlara karşı direnç kazandıracaktır. Aynı şekilde istediği her şeyin istediği her an olamayacağını bilir. Sırasını ve zamanını beklemeyi, sabrı öğrenir.

Bilme­liyiz ki ramazan, başkalarının kusurlarının peşine düşmeme­yi, kendi eksiklerimizi tamam­lamayı öğretecektir.

Ramazan’la yoğunlaşan sorum­luluk bilinci hayatı kolaylaştırır

Bi­reysel ve toplumsal sorumluluk­ların yerine getirilmesi dünyayı cennete çevirebilmenin adımı­dır. Sorumluluk bilinci içinde idrak edeceğimiz ramazan, sahip olduklarımıza şükür, hayal ettiklerimize umut müjdesi olacaktır.

Sedide Akbulut