UIP Semineri

16.05.2021 tarihinde Fransa’da yaşayan gençlerimize yönelik olarak Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) tanıtım semineri yapılmıştır. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Un séminaire de présentation du Programme International de Théologie (UIP) a été organisé le 16.05.2021 pour les jeunes vivant en France. Nous tenons à remercier tous les participants.